Pro důvěrníky: objednávka léčiv

14.01.2022 08:57

Pro důvěrníky: formulář k objednání léčiv naleznete zde:Formulář pro obědnání léčiva 2014 (25).odt (10138) 

Prosíme o odevzdání společně se vzorky měli.