Společné léčení včel v ZO

Metodika SVS kontroly zdraví u zvířat na rok 2018 

 https://www.vcelarstvi.cz/clanky-metodika-kontroly-zdravi-zvirat-na-rok-2018.html


POZOR !! Podzimní ošetření včelstev 2018!!

Žádáme všechny včelaře ZO ČSV Jindř. Hradec, aby první kolo ošetření včelstev fumigací uskutečnili ve dnech 12. 10. - 14. 10. letošního roku, druhé kolo pak podle klimatických podmínek za 10 až 12 dní po prvním kole. Třetí ošetření bude provedeno po 20. listopadu aerosolem, kdy již ve včelstvech není zavíčkovaný plod a je tak vysoká pravděpodobnost, že zasažené samičky roztoče varroa destructor nepřežijí do nové včelařské sezony.