Společné léčení včel v ZO

Požadavky na odběr měli v roce 2018

1/ Varroáza - 1 stanoviště = 1 vzorek (podložky vrátit zpět do úlů pro odběr dalších vzorků)

                      Důvěrníci odevzdají vzorky ze svých obvodů do 30.1.2018!!


2/Mor včelího plodu - 1 vzorek maximálně z 10 včelstev!!


Ochranné pásmo Otín - důvěrníci odevzdají vzorky do 26.2.2018!!

Zasažené obce v pásmu Otín - Blažejov, Děbolín, Dolní Pěna, Dolní Skrýchov, Dvoreček, Horní Pěna, Horní Skrýchov, Horní Žďár,

Hospříz, Hrutkov, Jarošov nad Nežárkou, J. Hradec, Jindřiš, Matějovec nad Nežárkou, Oldřiš u Blažejova, Otín, Radouňka, Rodvínov 


Ochranné pásmo Hatín - důvěrníci odevzdají vzorky do 15.3.2018!! POZOR ZMĚNA TERMÍNU!!! 

Zasažené obce v pásmu Hatín - Děbolín, Matná, Dvorce u Stráže nad Nežárkou, Dolní Žďár u Lásenice, Horní Lhota u Lásenice, Hatín,

Stajka, Polště, J. Hradec, Buk, Políkno, Horní Žďár, Mnich u K. Řečice, Lásenice, Mláka, Novosedly nad Nežárkou, Pístina, Plavsko,

Ratiboř, Roseč, Stráž nad Nežárkou a Vydří


Více informací na https://ovjh.cst.cz


3/Metodika SVS kontroly zdraví u zvířat na rok 2018 

 https://www.vcelarstvi.cz/clanky-metodika-kontroly-zdravi-zvirat-na-rok-2018.html


POZOR !! Podzimní ošetření včelstev !!

Žádáme všechny včelaře ZO ČSV Jindř. Hradec, aby první kolo ošetření včelstev fumigací uskutečnili ve dnech 7. 10. - 14. 10. letošního roku, druhé kolo pak podle klimatických podmínek za 10 až 12 dní po prvním kole. Třetí ošetření bude provedeno po 20. listopadu aerosolem, kdy již ve včelstvech není zavíčkovaný plod a je tak vysoká pravděpodobnost, že zasažené samičky roztoče varroa destructor nepřežijí do nové včelařské sezony.

 

Důležité!!!

Nařízení SVS - mimořádná veterinární opatření k léčení varroázy v r. 2015 zde: https://eagri.cz/public/web/file/367829/Narizeni_varroaza.pdf