Kontrolní vzorek měli na MOR! NEGATIVNÍ!!

10.04.2023 14:35

Kontrolní bakteriologické vyšetření na MVP v katastrech obcí Kačlehy, Hrutkov, Hospříz, Blažejov, Dvoreček, JIndřiš a Otín byl NEGATIVNÍ!!