Informace pro včelaře 2023

10.02.2023 17:33

Informace k zajištění preventivní zdrav. péče v chovech včel v okrese J. Hradec si můžete přečíst zde: Informace pro včelaře - 2023.pdf (285193)