Výroční členská schůze

01.02.2020 09:00

Program: zhodnocení uplynulého včelařského roku, volba nového výboru

Místo: Jindřichův Hradec, restaurace Jiskra, sídliště U Nádraží