Včelí pastva - květnaté louky

05.02.2016 13:20

Planta Naturalis - pěstování osiv pro květnaté louky - semena a louky z vlastního pěstování. Hlavním cílem jsou květnaté louky a vše kolem nich. Sledují vzájemné vztahy mezi rostlinami a následně stanoví nejlepší složení směsí osiv pro založení krásných a odolných květnatých luk. To ve vazbě na konkrétní,  místní podmínky. Více na: http://plantanaturalis.com/