Společné léčení včel v ZO

Servis přístrojů vyvíječů aerosolu

Možnost servisu přístrojů vyvíječů aerosolu u př. Josefa Vovsa viz. menu Kontakty. To i soukromých, které vykonávají léčení pro členy ZO Jindř. Hradec, a u kterých byl poslední servis proveden dříve než v loňském roce. Vhodné provést do začátku léčení, resp. do 20. 11. 2015.

 

POZOR !! Podzimní ošetření včelstev !!

Žádáme všechny včelaře ZO ČSV Jindř. Hradec, aby první kolo ošetření včelstev fumigací uskutečnili ve dnech 7. 10. - 14. 10. letošního roku, druhé kolo pak podle klimatických podmínek za 10 až 12 dní po prvním kole. Třetí ošetření bude provedeno po 20. listopadu aerosolem, kdy již ve včelstvech není zavíčkovaný plod a je tak vysoká pravděpodobnost, že zasažené samičky roztoče varroa destructor nepřežijí do nové včelařské sezony.

 

Důležité!!!

Nařízení SVS - mimořádná veterinární opatření k léčení varroázy v r. 2015 zde: http://eagri.cz/public/web/file/367829/Narizeni_varroaza.pdf